Kanalizacja sanitarna – gdzie odprowadzić ścieki?

Jak będzie wyglądać Twoja kanalizacja sanitarna? W momencie przystąpienia do realizacji planów dotyczących budowy własnego domu możliwe, że zadajesz sobie pytanie, jak odprowadzić ścieki sanitarne. Jeśli jeszcze nie myślałeś jeszcze o tym, zrób to teraz.

Chciał bym w tym artykule przedstawić Tobie opis kilku rozwiązań jakie możesz zastosować w zależności od lokalizacji Twojej wymarzonej działki oraz czy w danej miejscowości jest kanalizacja sanitarna czyli miejska sieć kanalizacyjna. Trzeba mieć przede wszystkim świadomość, że ze względu na lokalne przepisy możesz nie mieć większego wyboru albo żadnego.

Od czego zacząć

Jeśli w tym momencie poszukujesz lub jesteś przed rozpoczęciem poszukiwania działki pod budowę domu, zrób rozeznanie. Możesz zweryfikować to na parę sposobów:

  1. Pojedź w teren, poszukaj istniejących włazy do studzienek kanalizacyjnych w drodze.
  2. Nie bój się podejść do osób mieszkających w sąsiedztwie aby podpytać jakie mają zastosowane rozwiązanie.
  3. Zadzwoń lub podjedź do Gminy lub miejscowych Wodociągów.

Oczywiście pamiętaj aby rozeznać się o istnieniu pozostałego uzbrojenia takiego jak wodociąg, gazociąg, prąd. Wydaje się to oczywiste ale wielokrotnie może się okazać że takich rozwiązań brak w najbliższej okolicy. Na pewno będzie to pomocne aby ustalić jak będzie wyglądać nasza kanalizacja sanitarna.

Czego możemy się spodziewać?

Sieć kanalizacyjna

Jeśli Twoja wymarzona działka jest w bezpośrednim sąsiedztwie z działką drogową w której znajduje się miejska sieć kanalizacyjna, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wykonanie przyłącza i odprowadzenie ścieków do niej bezpośrednio według otrzymanych warunków przyłączenia z Gminy lub Wodociągów. Jeśli dla danego rejonu został ustalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w internecie na pewno znajdziesz jego treść. Warto ją przestudiować.

Jeśli w Twoim przypadku, działka jest w oddaleniu od sieci kanalizacyjnej, lub dzielą ją inne działki, kieruj się informacją zawartą w warunkach przyłączenia (lub według ustaleń wstępnych w Gminie lub Wodociągach), niech Twoja kanalizacja sanitarna zostanie dostosowana do ich zaleceń, np.:

  • włączenie się do istniejącego przyłącza sąsiada oraz przeprowadzenie rurociągu w granicach jego działki – możliwe tylko i wyłącznie za jego pisemną zgoda na lokalizacje i wejście w teren działki z robotami budowlanymi,
  • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi dojazdowej do Twojej działki, a następnie w drugim etapie wykonanie do niej przyłącza. Na przeprowadzenie sieci w drodze dojazdowej trzeba uzyskać jak wyżej zgody wszystkich współwłaścicieli.

Kanalizacja sanitarna powinna być zrealizowana tak, aby ścieki spływały grawitacyjnie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz być zmuszony do wykonania układu pompowego co podwyższa koszty wykonania, a następnie eksploatacji.

Konieczność rozbudowy sieci w bardzo dużym stopniu podnosi koszty realizacyjne. Zapytaj się w Gminie lub w miejscowych Wodociągach o możliwość zwrotu kosztów budowy.

Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe… czyli po prostu szambo.

Kolejnym przypadkiem z którym możesz mieć do czynienia, to jest w tedy, gdy w perspektywie kilku lat Gmina nie przewiduje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub nastąpi to później niż planowana budowa Twojego domu co uniemożliwia nam wykonanie przyłącza.

Wtedy skazany jesteś na wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe czyli tak zwanego szamba. Szambo zlokalizuj tak aby odległość pomiędzy włazem a oknami pomieszczeń pobytu stałego domu nie była mniejsza niż 5 metrów oraz nie mniejsza niż 2 metry od granicy działki – odległości dla zbiornika nie większego niż 10 m³, powyżej tej pojemności przepisy wymagają zastosowania większych odległości. Jeśli w perspektywie kilku lat będzie budowana sieć kanalizacyjna najlepiej zlokalizować szambo w takim miejscu, aby łatwo było w przyszłości wykorzystać wykonaną instalacje do wykonania przyłącza poprzez jej przedłużenie. Jest to ważne, ponieważ możesz uniknąć zbędnej przeróbki poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami domu. Chyba nie muszę wyjaśniać co by się działo kiedy mamy idealnie wykończone wnętrza domu… nie wspominając o kosztach.

Musisz też pamiętać, aby szambo było zlokalizowane w miejscu dostępnym dla szambowozu.

Szambo nie jest jedynym rozwiązaniem. Oprócz bezodpływowego zbiornika możesz zastosować różnego rodzaju przydomowe oczyszczalnie ścieków o których napiszę w kolejnym artykule.

Pora na szybkie podsumowanie.

Zalety i wady:

Sieć kanalizacyjna – jest to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie, minusem się może okazać się duży koszt wykonania w przypadku gdy będzie konieczna rozbudowa sieci, warto znaleźć sąsiada który również będzie zainteresowany podłączeniem do sieci, koszt odbioru ścieków uzależniony jest od zużycia wody i wliczony jest do rachunku.

Szambo – stosunkowo niski koszt wykonania, należy pamiętać o wzywaniu firmy z wozem asenizacyjnym do jego opróżniania, częstotliwość uzależniona jest od liczby mieszkającej w domu oraz pojemności zbiornika.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – średni koszty wykonania, bardzo niski koszt eksploatacji, minusem konieczna większa powierzchnia działki oraz odpowiednie warunki gruntowo-wodne.